อธิบายสองอายะฮฺสุดท้ายจากสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสองอายะฮฺสุดท้ายจากสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ กล่าวถึงการแต่งตั้งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นศาสนทูต และคุณลักษณะอันประเสริฐของท่านที่มีความเอาใจใส่และเป็นห่วงเป็นใยมวลมนุษยชาติ รวมถึงผลพวงที่ท่านได้รับจากบรรดาผู้ต่อต้านการเผยแผ่ และคำแนะนำที่อัลลอฮฺได้ใช้ให้ท่านกล่าวขอพรจากพระองค์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล