คุฏบะฮฺ : สี่ประการที่จะถูกสอบสวน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องตรวจสอบตนเองก่อนที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ ซึ่งในจำนวนสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์จะถูกถามก็คือ อายุขัยของเขาในชีวิตโลก ร่างกายของเขา ความรู้ของเขา และทรัพย์สินของเขา

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: