คุฏบะฮฺ : มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ เชิญชวนในอ่านอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน และกล่าวถึงมารยาทต่างๆ ในการอ่านอัลกุรอานที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ เช่น การบริสุทธิ์ใจ การอยู่ในสภาพที่สะอาด การอ่านเพื่อใคร่ครวญ การขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอน เป็นต้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล