คุฏบะฮฺ : อะมัลศอลิหฺใน 10 วันแรกซุลหิจญะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ พูดถึงความประเสริฐของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺ รวมทั้งอะมัลความดีต่างๆ ที่อิสลามสนับสนุนให้ปฏิบัติในช่วงเวลาอันประเสริฐยิ่งที่สุดในรอบปี รวมทั้งอธิบายถึงที่มาที่ไปที่ทำให้ซุลหิจญะฮฺและอีดอัฎฮาเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จะแสดงถึงพลังแห่งประชาชาติมุสลิม ซึ่งจำเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องตระหนักและมีส่วนร่วมเฉลิมฉลองวันเหล่านี้ตามเป้าประสงค์อันยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลาม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล