คุฏบะฮฺ : สร้างจิตสำนึกสู่การเป็นค็อยเราะอุมมะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ เป็นการชี้ชวนให้มุสลิมทบทวนตัวเองและทำความรู้จักกับหน้าที่และบทบาทของมุสลิมในฐานะ ค็อยเราะ อุมมะฮฺ หรือ ประชาชาติที่ดีที่สุด ซึ่งจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างจิตสำนึกในตัวเอง และปลูกฝังความมุ่งมาดที่จะบรรลุถึงสถานะอันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองเดิมๆ สู่การคิดในเชิงบวกและร่วมกันสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กัน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล