อัลกุรอานพร้อมแปลความหมายภาษาไทยสามญุซอ์สุดท้าย

คำอธิบาย

อัลกุรอาน อ่านโดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ พร้อมแปลความหมายภาษาไทย ญุซอ์ ที่ 28-30

ส่งฟีดแบ็ก