คุฏบะฮฺ สร้างประชาชาติที่ดีเริ่มต้นจากครอบครัว

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

กล่าวถึงความสำคัญและบทบาทของครอบครัวมุสลิม อันเป็นฐานสำคัญในการสร้างประชาชาติตัวอย่างตามอุดมการณ์ของอิสลาม ที่อัลลอฮฺได้เรียกร้องในคัมภีร์อัลกุรอาน ด้วยการอบรมสั่งสอนลูกๆ ให้อยู่ในครรลองของศาสนาและเตรียมพร้อมสู่กับรับหน้าที่ทำงานเพื่ออิสลามในวันข้างหน้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก