คุฏบะฮฺ เราะมะฎอน เดือนแห่งการฝึกตัวเองเป็นคนดี

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ที่เรียกร้องเชิญชวนให้มุสลิมเอาใจใส่การปฏิบัติความดีงามต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอน เพราะมนุษย์ทุกคนมิอาจจะใช้ชีวิตอย่างจีรังในโลกนี้ ทุกคนจะต้องกลับไปยังพระผู้เป็นเจ้าในวันอาคิเราะฮฺ และไม่มีเสบียงใดๆ จะเป็นต้นทุนในการมีชีวิตในโลกหน้าได้นอกจากด้วยการปฏิบัติความดีตามที่อัลลอฮฺได้สั่งใช้เท่านั้น และเราะมะฎอนก็คือเทศกาลที่ดีที่สุดที่จะใช้โอกาสแห่งการฝึกฝนตัวเองเพื่อปฏิบัติความดีซึ่งมีอยู่มากมายในอิสลาม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล