คุฏบะฮฺ หัจญ์ บทเรียนสำหรับประชาชาติตัวอย่าง

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงบทเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากหัจญ์ เป็นปรัชญาอันทรงคุณค่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างฐานประชาชาติตัวอย่าง หรือ ค็อยเราะ อุมมะฮฺ อันเป็นความประเสริฐเฉพาะที่ถูกกำหนดไว้สำหรับประชาชาติของท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กระบวนการสร้างประชาชาติตัวอย่างจำเป็นต้องได้รับการหล่อหลอมผ่านวิธีการต่างๆ ซึ่งหัจญ์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะสอนบทเรียนเหล่านั้นให้กับมุสลิมทุกคน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล