หัจญ์ สิบวันแรกซุลหิจญะฮฺ และการกุรบ่าน

คำอธิบาย

ผู้บรรยาย(คุฎบะฮฺ)ได้พูดถึงประเด็นความสำคัญและผลบุญของการทำหัจญ์ รวมทั้งได้เรียกร้องพี่น้องมุสลิมที่มีความสามารถให้จริงจังที่จะรีบบำเพ็ญหัจญ์อันเป็นรุก่นอิสลามข้อที่ห้า นอกจากนี้ยังได้พูดถึงความประเสริฐของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺและมารยาทต่างๆ สำหรับผู้ประสงค์จะเชือดกุรบ่าน(อุฎหิยะฮฺ)

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก