40 หะดีษเกี่ยวกับเดือนเราะมะฎอน

คำอธิบาย

40 หะดีษว่าด้วยเดือนเราะมะฎอน เป็นการรวบรวม หะดีษฺต่างๆ ของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จำนวนสี่สิบกว่าหะดีษฺที่เกี่ยวกับคุณค่าของเดือนเราะมะฎอน และอะมัลต่างๆ ที่สนับสนุนให้ปฏิบัติในเดือนอันเปี่ยมยิ่งด้วยความประเสริฐนี้ --- ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 23 ก.ค. 2012

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก