Ylymly döredijilikler

معلومات المواد باللغة العربية

Introducing Islam

Maglumatlaryň mukdary: 2

  • Türkmençe

    PDF

    Bu gysgaça makala Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýminiň "Iman esaslarynyň şerhi" atly kitabyndan alnan bir parçadyr. Çünki bu makala, yslam dininiň näme maksat bilen gelenini, nämeler talap edýänini we namelerden gaýtarýanyny, beýan edýändir.

  • Türkmençe

    LINK

    Yslam ojagy saýty dünýä dillerinde dagwatçy iň uly saýtlaryň biridir, ýüzden gowrak dilde size yslam barada dagwatçy makalalary hödürleýär: kitaplar, makalalar, audiolar, wideolar, plakatlar, programmalar we başgalar https://islamhouse.com/tk/main

Sahypa : 1 - dan : 1