Ang Dhikr Pagkatapos ng Salah

Maikling buod

Ang Dhikr Pagkatapos ng Salah, Sunnah na bigkasin ng Muslim pagkatapos ng bawat Obligadong Salah.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna