Ang Pagtatambal sa Allah at ang mga Uri nito

Maikling buod

Ang artikulo ay naglalaman ng Kapanganiban ng Shirk at ito ay kabilang sa Pinakamalaking mga Kasalanan at hindi pinapatawad ang may gawa nito sa kabilang buhay

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna