Ang Pagdarasal sa Patay

Maikling buod

Isang artikulong nagpapaliwanag sa paraan ng pag-alay ng dasal para sa patay, maiksing artikulo ngunit malinaw sa wikang tagalong.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: