Ang Pagdarasal sa Patay

Maikling buod

Isang artikulong nagpapaliwanag sa paraan ng pag-alay ng dasal para sa patay, maiksing artikulo ngunit malinaw sa wikang tagalong.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna