Ang Pagpapakumbaba at kababaang-loob ng mga Salaf

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag ukol sa kababaang-loob ng mga Salaf o naunang matutuwid na Muslim na siyang dapat tularan ng bawat mananampalataya

Mga kumento o puna