Ang Pagpapakumbaba at kababaang-loob ng mga Salaf

Ang Pagpapakumbaba at kababaang-loob ng mga Salaf

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag ukol sa kababaang-loob ng mga Salaf o naunang matutuwid na Muslim na siyang dapat tularan ng bawat mananampalataya

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: