Ang Pamamaraan ng Paglingkod

Ang Pamamaraan ng Paglingkod

Maikling buod

Ang video na ito ay patungkol sa mga magagandang asal ng paglilingkod na dapat isakatuparang ng isang mananampalataya

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna