Ang pagkamahiyain ay kabilang sa paniniwala (Eeman)

Ang pagkamahiyain ay kabilang sa paniniwala (Eeman)

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwag tungkol sa pagkamahiyain na siyang mabuting katangian ng isang mananampalataya at ito ay kabilang sa paniniwala (Eeman)

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: