Ang Kabutihan ng Hajj

Ang Kabutihan ng Hajj

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Hajj na ito’y nakapagbubura ng mga kasalanan

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna