Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (2)

Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (2)

Maikling buod

Isang video patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoon sa wikang tagalog (2), ano ba ang pagmumuni-muni?

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna