Ang Pagpapakitang-tao

Ang Pagpapakitang-tao

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa pagpapakitang-tao sa wikang tagalog; na siyang itinuturing na maliit na pagtatambal datapuwa’t ito ay kabilang sa malalaking kasalanan.

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna