Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (10) Ang Salah, Pagka-obligado nito at hatol sa taong tumatalikod nito

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (10) Ang Salah, Pagka-obligado nito at hatol sa taong tumatalikod nito

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga kumento o puna