Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (11) Ilang pagkakamaling nagagawa ng mga nagdarasal

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (11) Ilang pagkakamaling nagagawa ng mga nagdarasal

Ang lektor : Saddam Said

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster