Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (14) Ang kabutihan at alitunin ng pagtataguyod ng gabi

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (14) Ang kabutihan at alitunin ng pagtataguyod ng gabi

Ang lektor : Saddam Said

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga kumento o puna