Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (24) Ang kabutihan at pagka-obligado ng pagsasaliksik ng kaalaman

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (24) Ang kabutihan at pagka-obligado ng pagsasaliksik ng kaalaman

Ang lektor : Ali Javier

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster