Tanımlama

Allah Teâlâ’ya îmân etmek, O’nun her şeyin rabbi, sahibi ve yaratıcısı olduğuna, ibâdet edilmeye lâyık olanın yalnızca O olduğuna, O’nun kemâl sıfatlarla sıfatlanmış, her türlü noksanlık ve kusurdan münezzeh olduğuna, buna bağlı kalmak ve buna göre hareket etmek gerektiğine kesin bir şekilde îmân etmek demektir.

Görüşün Bizim İçin Önemli