Muska ve nazarlık takmanın hükmü

Tanımlama

Muska (temîme); boncuk,kemik veya buna benzer şeylerden yapılan ve nazarı (göz değmesini) savması için insanın boynuna asılan şeydir. Buna nazar boncuğu veya nazar muskası adı da verilmektedir.Kendisine bir fayda verdiğine veya kendisinden bir zararı giderdiğine inanarak ve kalbi bunlara bağlı kalarak bunlardan bir şey takan kimseye, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-,hayatta kendisine bir fayda sağlamak veya kendisinden bir zararı savmak gibi, onun istediği hiçbir işini Allah Teâlâ’nın tamamlamaması için bedduâ etmiştir. Çünkü bu şeyi (muskayı) asmak, şirktendir.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  MUSKA VE NAZARLIK TAKMANIN HÜKMÜ

  ﴿ حكم تعليق التمائم ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Râşid b. Hüseyin el-Abdulkerim

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ حكم تعليق التمائم ﴾

  « باللغة التركية »

  راشد بن حسين العبد الكريم

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Allah Teâlâ buyurdu ki:

  ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﮊ [ سورة الزمر من الآية: ٣٨ ]

  "(Ey Nebi! Müşriklere) de ki: O halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da ibâdet ettiğiniz bu putlar, Allah'ın, benim için takdir ettiği bir zararı giderebilirler mi? Ya da Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu rahmetini önleyebilirler mi? (Onlara) de ki: Bana Allah yeter.Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar."[1]

  عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ I قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ H يَقُولُ: (( مَنْ تَعَلَّقَ تَـمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ.)) [ رواه أحمد ]

  وفي رواية: (( مَنْ تَعَلَّقَ تَـمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.)) [ رواه أحمد ]

  Ukbe b. Âmir'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim:

  -Her kim, (kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak) muska takarsa, Allah, hayatta onun hiçbir işini tamamlamasın."[2]

  Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur:

  "Kim, muska (temîme) takarsa, Allah'a şirk koşmuştur."[3]

  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: ((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. )) [ رواه أحمد والترمذي والحاكم ]

  Abdullah b. Ukeym'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

  - Her kim, (kendisine bir fayda verdiğine veya kendisinden bir zararı giderdiğine inanarak muska, nazarlık ve buna benzer) bir şey takarsa, taktığı o şeyle başbaşa bırakılır."[4]

  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ I قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُH يَقُولُ: (( إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَـائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ،. )) [ رواه أحمد وأبو داود ]

  Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim:

  - (Arapça yazılmayan ve içerisinde Allah'ın adı zikredilmeyen) rukyeler, nazarlıklar[5] ve (kadını kocasına sevdiren) muhabbet muskalarının her biri, (ya açıktan ya da gizli olarak) şirktir (yani şirke götürür)."[6]

  KONUNUN KISA AÇIKLAMASI:

  Muska (temîme); boncuk,kemik veya buna benzer şeylerden yapılan ve nazarı (göz değmesini) savması için insanın boynuna asılan şeydir. Buna nazar boncuğu veya nazar muskası adı da verilmektedir.

  Kendisine bir fayda verdiğine veya kendisinden bir zararı giderdiğine inanarak ve kalbi bunlara bağlı kalarak bunlardan bir şey takan kimseye, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-,hayatta kendisine bir fayda sağlamak veya kendisinden bir zararı savmak gibi, onun istediği hiçbir işini Allah Teâlâ'nın tamamlamaması için bedduâ etmiştir. Çünkü bu şeyi (muskayı) asmak, şirktendir.

  KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR:

  1. Muskanın bizzat kendisinin bir zarar ve fayda verdiğine inanarak muska (temîme) takan kimse, Allah Teâlâ'dan başkasının fayda ve zarar verdiğine inandığı için büyük şirk işlemiş olur. Eğer muskanın sadece bir sebep olduğuna inanırsa, bu takdirde küçük şirke düşmüş olur.

  2. Kur'an âyetlerinden yapılmış bile olsa, muska takmak câiz değildir. Çünkü sahâbe -Allah onlardan râzı olsun- böyle bir şey yapmamışlardır. Ayrıca bu davranış, Kur'an âyetlerindan başka şeylerin de takılmasına veya (uygun olmayan yerlere girmek sûretiyle) Kur'an âyetlerinin aşağılanmasına yol açar.

  3. Nazarı (göz değmesini) savmak için araçların içerisine (dikiz aynasına) muska gibi şeyler asmak veya Kur'an-ı Kerim koymak da bu sınıfa girer.

  & & & & & &

  [1] Zümer Sûresi: 38

  [2] Ahmed; hadis no: 17372. Bknz: el-Usaymî; "ed-Durru'n-Nadîd"; s: 41.

  [3] Ahmed; hadis no:16781. Elbânî; "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no:492'de 'hadis, sahihtir' demiştir.

  [4] Tirmizî; hadis no: 2072. Ahmed; hadis no: 18736. Şuayb el-Arnaût, "Câmiu'l-Usul"; c: 7, s: 575'te 'hadis, hasendir', demiştir

  [5] Câhiliyet devrinde kadınlar, göz değmesinden korumak için çocuklarının boyunlarına nazarlık asarlardı. İslâm gelince, müşriklerin bu bâtıl geleneğini ortadan kaldırmıştır. (Çeviren)

  [6] Ahmed; hadis no: 3614. Ebu Dâvud; hadis no: 3883. Hâkim, 'hadis, sahihtir' demiştir.Zehebî de bu konuda ona muvafakat etmiştir.

  Bilimsel kategoriler: