Duânın Âdâbı ve Kabul Olunduğu Yerler

Tanımlama

Bu makale, duâda ihlaslı (samimî) olmak, (duâya) Allah Teâlâ’ya hamd ve senâ ile başlamak, sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât ve selâmda bulunmak, daha sonra duâ etmek ve duâyı başladığı gibi, Allah Teâlâ’ya hamd ve senâ ile ardından da Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât ve selâmda bulunarak bitirmek, duâda kararlı olmak ve duânın kabul olunacağına kesin inanmak, duâda ısrarlı olmak ve kabul olunması için acele etmemek, duâ ederken kalben hazır olmak, hem bolluk, hem de darlık halinde duâ etmek, duâda Allah Teâlâ’dan başkasından istememek, âilesine, malına, çocuğuna ve kendine bedduâ etmemek gibi, duâ ile ilgili bazı âdâbı ve duânın kabul olunduğu birtakım yerleri açıklamaktadır.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli