Hac ve Umre Yolculuğu Âdâbı

Tanımlama

Bu makale,
-Hacı ve umrecinin, hac ve umresi ile Allah Teâlâ’nın vech-i kerîmini istemesi ve O’nun rızâsına yakın olmayı amaçlaması, dünyanın geçici metâına sahip olmaktan, iftihar etmekten, dünyalık bir ünvan (lakap) kazanmaktan, riyâ ve şöhretten sakınması gerekir.
- Yolcunun, (yolculuğa çıkmadan önce) vasiyetini yazması, alacaklarını ve borçlarını yazması, emânetleri sahiplerine iâde etmesi veya emânetlerin kendisinde kalmasından dolayı emânet sahiplerinden izin istemesi müstehaptır. Çünkü insanın eceli, Allah Teâlâ’nın elindedir.
- Günahlardan tevbe etmeli, geçmişte işlenen bu günahlara pişmanlık duymalı ve bu günahlara bir daha dönmemeye karar vermelidir... ve buna benzer birtakım yolculuk âdâbını açıklamaktadır.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli