Kitap ve Sünnete bağlılık

Konuşmacı :

Tetkik:

Tanımlama

Bu derslerde, Doç.Dr. Hayati YILMAZ “Sahih-i Buhari” kitabının “Kitap ve Sünnete Bağlılık” bölümündeki hadisleri şerh etmektedir.
1. Giriş
2. İlk beş rivayet ve “Ben cevamiü’l-kelim ile gönderildim” hadisi
3. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 1
4. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 2
5. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 3
6. Çok soru sormanın çirkinliği ve “Vebali en ağır olan müslüman” hadisi
7. Çok soru sormanın çirkinliği.
Hz. Peygamber’in fiillerine uymak ve “Altın yüzük takmıştım...” hadisi.
Dinde aşırı gitmenin çirkinliği
8. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve “Bazılarına ne oluyor ki?” hadisi
09. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve Bid’atçıyı barındıranın vebalı
10. Re’y ve Kıyasta aşırılık ve Henüz vahiy gelmemiş konularda sorulan sorulara Hz. Peygamber’in “Bilmiyorum” demesi veya süküt etmesi ile ilgili hadis
11. Hz. Peygamber’in “Allah’ın öğrettikleriyle” ümmetini eğitmesi ve “Hak üzere olan grup...” hadisi
12. Allah’ın indirdiğiyle hüküm vermek, “Öncekileri karış karış takip edeceksiniz” hadisi ve “Kötü çığır açanın vebali” hadisi

13. Hz. Peygamber’in Medine’deki meşahidi ve “Medine körük gibidir...” hadisi
14. Hz. Peygamber’in kunud yapması ve Ehl-i kitap ile ilişkiler ve “Müslüman olun kurtulun...” hadisi
15. İlim sahiplerine uyma tavsiyesi ve Kıyamet günü Ümmet-i Muhammed’in şahitliği ve Hakimin hükmü ve alacağı sevap ile ilgili hadisler
16. Delalet kavramı, Ehl-i kitaba karşı uyanık davranmak ve İhtilafın çirkinliği ile ilgili hadisler
17. Emir ve nehiylerin farklı anlamları, ve Şura ilkesi ve Hz. Peygamber’in ifk olayında ashabıyla istişare etmesi ile ilgili hadisler

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz