Kıyâmet alâmetleri

Konuşmacı : Abdurrahman Kutluay

Tanımlama

Konuşmacı, bu konferansta kıyâmet alâmetlerini Kur’an ve sünnetten delillerle açıklamaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli