• Tekfir Fitnesi Türkçe

    Konuşmacı : Abdurrahman Kutluay

    Şüphesiz umumi tekfir meselesi yalnız hükmedenler için değil, hükmedilenler için de aynı şekilde büyük ve eski bir fitnedir. Kökeni eski İslamî fırkalardan Haricîlik diye bilinen fırkaya dayanır. Malesef bazı dâvetçiler, Kitap ve Sünnet ismi altında, şu iki sebepten ötürü Kitap ve Sünnet hududundan çıkmaktadırlar: İlimde sağlık ve dînin kâidelerini bilmemek.

  • Konuşmacı : Abdurrahman Kutluay

    Konuşmacı, bu konferansta kıyâmet alâmetlerini Kur’an ve sünnetten delillerle açıklamaktadır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli