• Türkçe

    Ehl-i Beytin Fazîletleri: Ehl-i Beyt kimlerdir? Ehl-i sünnet ve’l-Cemaatin,Ehl-i Beyt hakkındaki inancı, Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beytin fazîletleri, Pak sünnette Ehl-i Beytin fazîletleri, Ehl-i Beytin sahâbe ve onlara güzelce tâbi olanlar nezdindeki yüce makamı, Ehl-i sünnet ile diğer fırkaların, Ehli Beyt hakkındaki inançları arasında bir mukayese ve hak etmediği halde Ehl-i Beyte mensup olduğunu iddiâ etmenin haram oluşu.

  • Türkçe

    Ehl-i Beyt ve Hakları: Yazar kitabında şöyle demiştir: \”Allah Teâlâ, Peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ehl-i beytine bazı haklar tanımış ve onlara bazı faziletler ihsan etmiştir. Ehl-i sünnet ile muhalifleri arasında, onların bu haklarını ve faziletlerini kabul etme konusunda büyük bir fark vardır. Şöyle ki: Ehl-i sünnet, bu hak ve faziletleri kabul eder, ifrat veya tefrite düşmeden gereklerini yerine getirir.Muhalifleri ise, bu hususta birbirine zıt iki uç noktada yer alır.Bazıları bu haklara yenilerini eklemişlerdir. Hatta onlardan bir kesim, o hak sahiplerini âlemlerin Rabbinin derecesine kadar çıkarmıştır. Kimisi de o haklara karşı çıkmış ve onları reddetmiştir. Hatta o hak sahiplerini zâlimler derecesinde görenler olmuştur.Allah Teâlâ’dan, bu kısa risalede ifrat ya da tefrite düşmeden ehl-i beyti tanıma ve haklarını beyan etme hususunda bizleri muvaffak kılmasını niyaz ederiz.\”

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli