Ehl-i Beytin Fazîleti ve Yüce Makamı

Tanımlama

Ehl-i Beytin Fazîletleri: Ehl-i Beyt kimlerdir? Ehl-i sünnet ve’l-Cemaatin,Ehl-i Beyt hakkındaki inancı, Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beytin fazîletleri, Pak sünnette Ehl-i Beytin fazîletleri, Ehl-i Beytin sahâbe ve onlara güzelce tâbi olanlar nezdindeki yüce makamı, Ehl-i sünnet ile diğer fırkaların, Ehli Beyt hakkındaki inançları arasında bir mukayese ve hak etmediği halde Ehl-i Beyte mensup olduğunu iddiâ etmenin haram oluşu.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz