Tanımlama

Ahmed b.Hanbel, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye, İbn-i Hacer, Nevevî, Muhammed b. Salih el-Useymîn, Abdulaziz b. Baz, Muhammed Salih el-Muneccid gibi bir grup âlimin ve İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimlerinin, mest ve çorapların üzerini mesh ile ilgili birtakım sorulara verdikleri cevapları içermektedir.

Görüşün Bizim İçin Önemli