Bir müslümanın, oruca başlama ve bayram etme konusunda yaşadığı ülkedeki müslümanlara aykırı hareket etmesi câiz değildir

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Yaşadığımız ülkede bir grup dînine bağlı kardeşimiz bulunmaktadır. Fakat onlar, bazı dînî konularda bize aykırı hareket etmektedirler. Örneğin bu konulardan birisi; oruç ve Ramazan ayıdır.Bu kardeşlerimiz, hilâli çıplak gözle görmedikçe oruca başlamamaktadırlar.Kimi zaman biz, Ramazan ayına onlardan bir veya iki gün önce başlamaktayız. Onlar, bayramdan bir veya iki gün sonra bayram yapmaktadırlar. Bayram günü tutulan oruç hakkında her sorduğumuzda onlar şöyle demektedirler:"Biz, hilâli çıplak gözle görmedikçe ne oruç tutarız, ne de bayram ederiz. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:"(Ramazan ayının) hilâlini gördüğünüz zaman oruç tutun. (Şevvâl ayının) hilâlini gördüğünüz zaman da bayram edin. Eğer (Şaban ayının hilâli) size görünmezse, (oruca başlamak için Şaban ayını, bayram etmek için ise Ramazan ayını) otuz güne tamamlayın." Fakat bu kardeşlerimiz, bildiğiniz gibi, hilâlin teleskop gibi âletlerle görülmesini kabul etmemektedirler. Bilindiği gibi onlar, Ramazan ve Kurban bayramlarının vakitlerinde de bize aykırı hareket etmekte ve kendi görüşlerine göre hareket ederek bayramdan sonra namaz kılmaktadırlar.Aynı şekilde Kurban bayramında kurban kesiminde ve Arafat vakfesinde de bize aykırı hareket etmektedirler.Kurban bayramından iki gün sonra bayram etmekte, yani onlar, bütün müslümanlar kurbanlarını kestikten sonra kurbanlarını kesmektedirler. Onların yapmış oldukları bu şeyler, doğru mudur? Allah Teâlâ sizi güzel bir şekilde mükafatlandırsın.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli