Hicrî yeni ayın başladığına delâlet eden yeni hilâlin gökte belirli bir süre kalması şart mıdır?

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Her kamerî ayın başlaması, hangi yolla sâbit olur? Ufukta doğan hilâlin belirli bir süre gökte kalması şart mıdır?."

Görüşün Bizim İçin Önemli