Oruç tutmamalarına izin verilen çok yaşlı, âciz ve iyileşme ümidi olmayan hasta kimseler hakkında

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Oruç tutmamalarına izin verilen çok yaşlı, âciz ve iyileşme ümidi olmayan hasta kimseler hakkındaki görüşünüz nedir? Oruç tutamadıklarından dolayı, bu kimselerin fidye vermeleri gerekir mi?"

Görüşün Bizim İçin Önemli