Oruç tutmamalarına izin verilen çok yaşlı, âciz ve iyileşme ümidi olmayan hasta kimseler hakkında

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Oruç tutmamalarına izin verilen çok yaşlı, âciz ve iyileşme ümidi olmayan hasta kimseler hakkındaki görüşünüz nedir? Oruç tutamadıklarından dolayı, bu kimselerin fidye vermeleri gerekir mi?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Oruç tutmamalarına izin verilen çok yaşlı, âciz ve iyileşme ümidi olmayan hasta kimseler hakkında

  ﴿ فيمن يرخص لهم في الفطر: كشيخ كبير وعجوز ومريض لا يرجى برؤه ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ فيمن يرخص لهم في الفطر: كشيخ كبير وعجوز ومريض لا يرجى برؤه ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruç tutmamalarına izin verilen çok yaşlı, âciz ve iyileşme ümidi olmayan hasta kimseler hakkındaki görüşünüz nedir?

  Oruç tutamadıklarından dolayı, bu kimselerin fidye vermeleri gerekir mi?

  Cevap:

  Yaşlılık veya iyileşme ümidi olmayan hastalık gibi, oruç tutmaya gücü yetmeyen kimselerin imkânları ölçüsünde her gün için bir yoksulu doyurmaları gerekir.

  Nitekim Abdullah b. Abbas'ın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- aralarında bulunduğu bir grup sahâbe bu şekilde fetvâ vermiştir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: