Ayakta bevletmenin (işemenin) hükmü nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ayakta bevletmenin (işemenin) hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Ayakta bevletmenin (işemenin) hükmü nedir?

  ﴿ ما حكم البول قائما؟﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما حكم البول قائما؟﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Ayakta bevletmenin (işemenin) hükmü nedir?

  Cevap:

  Ayakta bevletmek (işemek) iki şartla câizdir:

  Birincisi: Üzerine pislik (idrar) sıçramayacağından emin olması gerekir.

  İkincisi: Avret yerini başkasının görmeyeceğinden emin olması gerekir.

  & & & & & &