Hadesten ve necâsetten tahârette (temizlenmekte) aslolan nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hadesten ve necâsetten tahârette (temizlenmekte) aslolan nedir? "

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli