Oruçludan kan çıkmasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Burun kanaması gibi, oruçludan kan çıkmasının hükmü nedir? Oruçlunun kan bağışında bulunması veya tahlil için kan aldırması câiz midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Oruçludan kan çıkmasının hükmü

  ﴿ حكم خروج الدم من الصائم ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم خروج الدم من الصائم ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Burun kanaması gibi, oruçludan kan çıkmasının hükmü nedir?

  Oruçlunun kan bağışında bulunması veya tahlil için kan aldırması câiz midir?

  Cevap:

  Burun kanaması ve istihâze kanı gibi, oruçludan kan çıkarsa, orucunu bozmaz. Orucu, ancak âdet, loğusalık ve hacamat bozar.

  Oruçlunun gerek duyduğu takdirde kan tahlili yaptırmasında hiçbir sakınca yoktur ve bu, orucunu bozmaz. Kan bağışında bulunmaya gelince, bu konuda en ihtiyatlı olan, bunu iftardan sonraya bırakmasıdır. Çünkü kan bağışında, genel olarak çok kan verilmektedir ki bu durum, hacamata benzer.

  Başarı Allah’tandır.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: