Şer’î bir özürden dolayı orucunu bozan ve gündüzleyin bu özürü ortadan kalkan kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse bir mazeretten dolayı gündüz orucunu bozarsa ve gündüzleyin mazereti ortadan kalkarsa, o günün geri kalan bölümünü oruçlu geçirmeli midir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli