Oruçlu kimsenin kan tahlili yaptırmasının hükmü nedir? Kan tahlili yaptırmak orucu bozar mı?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Oruçlu kimsenin kan tahlili yaptırmasının hükmü nedir? Kan tahlili yaptırmak orucu bozar mı?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Oruçlu kimsenin kan tahlili yaptırmasının hükmü nedir? Kan tahlili yaptırmak orucu bozar mı?

  ﴿ ما حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruçlu kimsenin kan tahlili yaptırmasının hükmü nedir?

  Kan tahlili yaptırmak orucu bozar mı?

  Cevap:

  Tahlil için kan aldırmak/çıkarmak, oruçlu kimsenin orucunu bozmaz.Zirâ doktor teşhis koyabilmek için hastanın kanını almaya gerek duyabilir.Bu ise orucu bozmaz.Çünkü bu kan, bedende hacâmat etkisi yapmayan az bir kandır.Dolayısıyla bu az kan orucu bozmaz. Asıl olan orucun kalıcı olmasıdır. Orucun bozulması, ancak şer‘î bir delille mümkündür. Burada oruçlu kimsenin bu gibi az bir kanla orucunun bozulacağının hiçbir delili yoktur. Ancak kana ihtiyacı olan bir hastaya enjekte etmek için oruçlu kimseden çok miktarda kan alınmasına gelince, bu kadar çok kan alındığı zaman, hacâmat gibi bedene etkisi olacağından dolayı bu orucu bozar.

  Buna göre tutulan oruç farz bir oruç ise, oruçlu hiç kimsenin başka bir kimseye bu kadar çok miktarda kan bağışlaması câiz olmaz.Ancak kan verilecek kişi güneş batıncaya kadar sabredemeyecek derecede tehlikeli bir durumda ise ve doktorlar da bu oruçlu kimsenin vereceği kanın yararlı olacağına ve zor durumu gidereceğine karar verirlerse, bu takdirde oruçlu kimsenin kanını bağışlamasında bir sakınca yoktur. Böyle bir durumda orucunu bozar ve kuvveti yerine gelinceye kadar yer ve içer. Bozduğu orucunu bu günü daha sonra kaza eder.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: