Oruçlu kimsenin gözlerine sürme çekmesinin hükmü nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Oruçlu kimsenin gözlerine sürme çekmesinin hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Oruçlu kimsenin gözlerine sürme çekmesinin hükmü nedir?

  ﴿ ما حكم الكحل للصائم؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما حكم الكحل للصائم؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruçlu kimsenin gözlerine sürme çekmesinin hükmü nedir?

  Cevap:

  Oruçlu kimsenin gözlerine sürme çekmesinde, damla damlatmasında, aynı şekilde kulağına damla damlatmasında, tadını boğazında hissetse bile bir sakınca yoktur ve bütün bunlar orucu bozmaz. Çünkü bunlar yeme ve içme değildir veya yeme ve içme anlamına gelmez. Dolayısıyla delil, ancak oruçlu iken yeme ve içmeyi yasaklama hakkında gelmiştir. Yeme ve içme anlamında olmayan şeyler onlara ilhak edilemezler (yeme ve içme hükmünde sayılamazlar). Bizim zikrettiğimiz şey, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin tercih ettiği görüştür ve doğru olan da budur. Ancak bir kimse, karnına gitmesi için kasıtlı olarak burnuna damla damlatır da karnına giderse orucu bozulur.

  Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( بَالِغْ فِي اْلاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.))

  [ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ]

  "Oruçlu olmadıkça (abdest alırken) burnuna iyice su çek."[1]

  & & & & & &

  [1] Ebû Dâvûd; "İstinsar (buruna su çekme kitabı", hadis no: 142. Tirmizî; "Tahâret kitabı",'(Abdest sırasında) parmak aralarının hilâllenmesi hakkında gelen bâbı', hadis no: 38. Nesâî; "Tahâret kitabı",'İstinşak sırasında (buruna su çekerken) iyice su çekmek bâbı', hadis no: 87. İbn-i Mâce; "Tahâret ve Sünnetleri kitabı', '(Abdest sırasında) parmak aralarının hilâllenmesi bâbı', hadis no: 448.

  Bilimsel kategoriler: