Takvimlere "İmsak" kelimesini koymak sünnet midir, yoksa bid’at mıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ramazan ayında içine imsak diye bir bölüm konulan bazı takvimler görüyoruz. Bu bölümde imsak vakitleri sabah namazı vaktinden on veya onbeş dakika kadar önce olarak gösterilmektedir. Bunun Sünnet’te bir aslı var mıdır, yoksa bu bir bid‘at mıdır?".

Görüşün Bizim İçin Önemli