Orucun rükünleri nelerdir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Orucun rükünleri nelerdir?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Orucun rükünleri nelerdir?

  ﴿ ما هي أركان الصيام؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما هي أركان الصيام؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Orucun rükünleri (esasları) nelerdir?

  Cevap:

  Orucun bir tek rüknü vardır, o da şafağın sökmesinden güneşin batışına kadar orucu bozan şeylerden uzak durarak Allah Teâlâ'ya ibâdet etmektir.

  Burada şafakla kastedilen birinci şafak değil, ikinci şafaktır.

  İkinci şafak, birinci şafaktan şu üç özellikle ayrılır:

  Birincisi: İkinci şafak, ufukta enine doğru olur, birinci şafak ise boyuna doğru olur. Yani birinci şafak doğudan batıya doğru uzanır, ikinci şafak ise kuzeyden güneye doğru uzanır.

  İkincisi: İkinci şafaktan sonra karanlık olmaz, aksine güneş doğuncaya kadar aydınlık artarak devam eder. Birinci şafakta ise bir ışık göründükten sonra tekrar karanlık başlar.

  Üçüncüsü: İkinci şafağın beyazlığı ufukla bitişiktir. Birinci şafakta ise, onunla ufuk arasında bir karanlık vardır.

  Birinci şafağın dînde hiçbir hükmü yoktur. Onunla ne sabah namazının vakti girer, ne de onunla oruçlu kimseye yeme ve içme haram olur. İkinci şafak ise, böyle değildir.[1]

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn; "İbâdetler Fıkhı", s: 172-173

  Bilimsel kategoriler: