Orucun rükünleri nelerdir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Orucun rükünleri nelerdir?".

Görüşün Bizim İçin Önemli