Hacca gücü yettiği halde haccetmeyen kimsenin cezâsı

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "Her kim, hacca gücü yeter de haccetmezse, ister yahudi olarak, isterse de hıristiyan olarak ölsün."
Bunun anlamı nedir? Allah Teâlâ mükâfatınızı en güzel şekilde versin.".

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli