Hac aylarından önce ihrama girmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hac ayları girmeden önce hac için ihrama girmenin hükmü nedir?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hac aylarından önce ihrama girmenin hükmü

  ﴿ حكم الإحرام قبل أشهر الحج ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم الإحرام قبل أشهر الحج ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Hac ayları girmeden önce hac için ihrama girmenin hükmü nedir?

  Cevap:

  Âlimler -Allah onlara rahmet etsin- hac ayları girmeden önce hac için ihrama girme konusunda ihtilâf etmişlerdir:

  Âlimlerden bazıları hac ayları girmeden önce girilen ve hac ayları girinceye kadar devam eden ihramla haccın yapılabileceği görüşündedirler. Ancak hac ayları girmeden önce hac için ihrama girmek mekruhtur.

  Bazı âlimler ise hac ayları girmeden önce girilen ihramla haccın olmayacağını ve bunun umre olacağını veya umreye dönüşeceğini söylemişlerdir.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.)) [ رواه مسلم ]

  "Umre(nin niyeti), kıyâmet gününe kadar hacca (haccın niyetine) dâhil olmuştur."[1]

  Amr b. Hazm’ın meşhur mürsel olarak rivâyet ettiği ve insanların kabul ile karşıladıkları bir hadiste[2] de geçtiği gibi Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- umreyi küçük hac olarak isimlendirmiştir.

  & & & & & &

  [1] Müslim; "Hac kitabı",Hac aylarında umre yapmanın câiz oluşu babı", hadis no: 1241.

  [2] Dârekutni; "es-Sünen", c: 2, s: 285, hadis no: 122.

  Bilimsel kategoriler: