Kadının mahremsiz haccetmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Bir kadın, yanında mahremi olmaksızın haccederse, haccı sahih olur mu? İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek yaşta olan (7 yaşındaki) çocuk kadın için mahrem sayılır mı?Mahrem olan kimsede aranan şartlar nelerdir?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kadının mahremsiz haccetmesinin hükmü

  ﴿ حكم حج المرأة بدون محرم ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم حج المرأة بدون محرم ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Bir kadın, yanında mahremi olmaksızın haccederse, haccı sahih olur mu?

  İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek yaşta olan (7 yaşındaki) çocuk kadın için mahrem sayılır mı?

  Mahrem olan kimsede aranan şartlar nelerdir?

  Cevap:

  Bu kadının haccı sahihtir.Fakat bu davranışı ve mahremsiz yolculuk yapması haramdır ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emrine karşı gelmektir.

  Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.)) [ رواه البخاري ومسلم ]

  "Bir kadın yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkmasın."[1]

  Ergenlik çağına ermemiş küçük çocuk (kadın için) mahrem sayılmaz. Çünkü küçük çocuğun kendisi bir veliye ve bakıma muhtaçtır. Bu durumda olan bir kimsenin başkasının velisi ve gözeticisi olması mümkün değildir.

  Mahremde aranan şartlar şunlardır:

  1. Müslüman olması.

  2. Erkek olması.

  3. Ergenlik çağına ermiş olması.

  4. Akıllı olması.

  Bu şartları taşımayan kimse mahrem sayılmaz.

  Burada çoğu zaman esefle karşıladığımız bir durum vardır ki o da, bazı kadınların mahremsiz uçak yolculuğunu hafife almaları ve bu konuda gevşek davranmalarıdır.

  Nitekim kadının tek başına uçak yolculuğu yaptığını görürsünüz. Onların gerekçeleri şudur: Kadının mahremi onu uçağın havalanacağı yerde uğurlamaktadır. Diğer bir mahremi de onu uçağın ineceği havaalanında karşılayacaktır. Kadın uçağın içinde güvendedir.

  Bu gerekçe, gerçekte sakat bir gerekçedir. Çünkü onu uğurlamaya gelen mahremi kadını uçağın içine girdirememekte (onunla birlikte uçağın içine kadar girememekte) ve sadece bekleme salonuna girdirmektedir.

  Bazen uçak geç kalkar ve bu kadın garip kalabilir.Bazen uçak havalandıktan sonra inmesi gereken havaalanına herhangi bir sebepten dolayı inemeyebilir, başka bir yere inebilir ve bu kadın orada yalnız kalabilir.

  Bazen de uçak inmesi gereken havaalanına iner fakat kadını karşılayacak mahremi hastalık veya uyku veya gelişini engelleyecek bir trafik kazası veyahut da başka bir sebeple gelemeyebilir.

  Bu engellerin hiçbirisi olmasa, uçak vaktinde ulaşsa ve kadını karşılayacak mahremi bulunsa bile, uçakta kadının yanına oturan Allah’tan korkmayan ve Allah’ın kullarına merhamet etmeyen bir erkek olabilir, kadını tuzağa düşürebilir ve kadın da onun tuzağına düşebilir.Bilindiği gibi bununla fitne ve sakıncalı durum meydana gelmektedir.

  O halde kadının Allah Teâlâ’dan korkması ve mahremsiz olarak yolculuğa çıkmaması gerekir.

  Yine, kadının Allah Teâlâ’nın kadınları koruyup kollamakla görevlendirdiği erkek velilerinin de Allah Teâlâ'dan korkmaları, mahremlerini ihmal etmemeleri, kıskançlıklarını ve dînlerini kaybetmemeleri gerekir.Zirâ insan âilesinden sorumludur.Çünkü Allah Teâlâ onları kendilerine bir emânet olarak vermiştir.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [ سورة التحريم الآية :6 ]

  "Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilelerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten koruyun ki, onun üzerinde iriyarı, sert tabiatlı melekler vardır.Kendilerine verdiği emirlerde Allah’a asla isyan etmezler ve emrolunduklarını yerine getirirler."[2]

  & & & & & &

  [1] Buhârî; "Avın Cezâsı kitabı", "Kadınların haccı babı", hadis no: 1862. Müslim; "Hac kitabı", "Kadının, hacca ve başka yere mahremi ile yolculuk yapması babı", hadis no: 1341.

  [2] Tahrim Sûresi: 6

  Görüşün Bizim İçin Önemli