Kadının mahremsiz haccetmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Bir kadın, yanında mahremi olmaksızın haccederse, haccı sahih olur mu? İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek yaşta olan (7 yaşındaki) çocuk kadın için mahrem sayılır mı?Mahrem olan kimsede aranan şartlar nelerdir?".

Görüşün Bizim İçin Önemli